eseus✆ 642 60 90 69 · ✆ 677 72 13 57
+34 843 67 58 95
eseus✆ 642 60 90 69 · ✆ 677 72 13 57
+34 843 67 58 95
11

FATXADA
TRADIZIONALAK

Fatxadetan errehabilitazio lanak egiten ditugu, bai era partzialean bai erabirretze osoak lehen mailako materialak erabiliz teknika tradizionalen bitartez. Besteen artean fatxada garbiketak, estaldura berritze edo aldaketak, inpermeabilizazioak, balkoi eta behatoki berrikuntzak egiten ditugu.

FATXADA TRADIZIONALEN BIRGAIKUNTZA

  • Mortero monokapa estaldurak
  • Harrizko fatxaden eta balaustraden berrikuntzak
  • Harri natural, artifizial edo material zeramikoko aplakatuen sustituzioa
  • Fatxada garbiketak, pitzadura zigilatzeak, arrailak eta tratamendu bereziak
  • Barandak: ordezkapenak, restaurazioak, forja eta ainguratzeen erreparazioak
  • Harri, hormigoi, plaka zeramiko edo rebokozko balkoien kantuen erreparazioa
  • 'Vierteaguas' (zeramiko, metaliko, harrizko edo konpositekoak ) instalazioa
  • Balkoi, terraza, patio eta galerien inpermeabilizazioa

KOKAPENA

Portuetxe, 51-(ABC Eraikina)-Buleg 307
20008 Donostia, Gipuzkoa

ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera
9:00-13:00h / 15:00-18:00h

HARREMANA

+34 843 67 58 95
+34 642 60 90 69
+34 677 72 13 57
urgalde@urgalde.com